Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk


De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is circa 800 jaar oud en heeft tot de jaren ’40 van de vorige eeuw een belangrijke rol gespeeld in Zuid-Beveland. De afgelopen 80 jaar is zij echter steeds minder zichtbaar geworden, waardoor er zelfs nu inwoners van Zuid-Beveland zijn die nog nooit van de heerlijkheid hebben gehoord. De Stichting wil daar verandering in aanbrengen en een positieve bijdrage leveren aan het heerlijkheidsgebied en aan Zuid-Beveland in het algemeen.

Vrijwilligerswerk in Sinoutskerke en Baarsdorp

Denktank


Om dit te realiseren hebben we hulp nodig van enthousiaste vrijwilligers die lid willen worden van onze “Denktank”. De bedoeling is om, na de coronacrisis, een aantal keer met z’n allen bij elkaar te komen en op een constructieve manier met elkaar te van gedachten te wisselen over vragen als:

Op wat voor manier kan de heerlijkheid een positieve bijdrage leveren aan Zuid-Beveland? Of zou dit alleen voor het Poelgebied moeten zijn? Hoe kunnen de nog bestaande heerlijke rechten worden ingezet voor leuke en/of educatieve activiteiten? Zijn we alleen cultureel erfgoed, of is er ook een rol weg gelegd in natuur- en milieuvraagstukken?


Doet u mee?


Andere onderwerpen kunnen zijn: Hoe kan de organisatie met het oog op haar doelstellingen bestuurlijk worden ingericht? Is het wenselijk dat de heerlijkheid een rol van promotor van het gebied voor toerisme en bedrijvigheid op zich neemt? Zo ja, over wat voor toerisme en bedrijvigheid gaat het dan?

Ook uw vragen en gedachten zijn zeer welkom en kunnen tijdens de Denktank-meetings worden besproken. Overigens kan iedereen mee doen. Wij stellen geen eisen aan opleiding of werkervaring, het belangrijkste is dat u enige affiniteit hebt met Zuid-Beveland en daar een positieve bijdrage aan wilt leveren.

De conclusies van de Denktank worden vervolgens vertaald in uit te voeren beleid. Om die reden zullen ook nieuwe bestuursleden nodig zijn, die eventueel kunnen worden geworven uit de leden van de Denktank. De bijeenkomsten van de Denktank vinden uiteraard in het heerlijkheidsgebied plaats. Over de locatie is in verband met corona nog geen beslissing genomen.

Bent u geïnteresseerd om mee te denken en te praten over de toekomst van uniek Zuid-Bevelands erfgoed? Neem dan contact met ons op via .

 

Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
Toekomst voor historie

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...