Toekomstvisie

Toekomst voor historie


In de eenentwintigste eeuw zet de historische instelling van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp de stap naar de moderne tijd. Waar elders in Nederland heerlijkheden een uitstervend fenomeen zijn, tracht onze Stichting middels diverse activiteiten een moderne invulling te geven aan de heerlijkheid die bijna 800 jaar oud is.

Een eerste stap daarin is gezet door het starten van deze website. Er is geen enkele heerlijkheid in Nederland, die een eigen website heeft. Wel wordt de heerlijkheid Kloetinge uitgebreid vermeld op de website van de Vicariestichting De Vijf Capellarijen Ambachtsheerlijkheid Kloetinge. De meest bekende 'heerlijkheid' is Mariënwaerdt, die ook een website heeft. Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat de heerlijkheid Mariënwaerdt als zodanig niet meer bestaat: het is een landgoed met de naam heerlijkheid, waaraan geen complex van immateriële vermogensrechten meer is verbonden.

Ambachtsvrouwe Sinoutskerke en Baarsdorp
Ondertekening van het beleidsplan door ambachtsvrouwe M.J. van Huykelom van de Pas.

Opbouw gemeenschap


De vervolgstap, die in 2019 genomen werd was het verder uitbouwen van de kennisbank op de website en het vergroten van de online aanwezigheid. Daartoe is een begin gemaakt met een zogenaamde 'community' op Facebook, middels een eigen Facebookpagina. Met deze online community kan het aantal mensen dat in de toekomst deelneemt aan onze activiteiten in het heerlijkheidsgebied toenemen.

Behalve online, wordt er ook offline gewerkt aan de uitgangspunten van ons toekomstbeleid.

De opbouw van een vrijwilligersapparaat maakt daar deel van uit. Indien u iets wil bijdragen aan onze activiteiten, neem dan contact met ons op.

Uitbouwen bekendheid


Bewoners van (de Zak van) Zuid-Beveland zijn bekend met het fenomeen "heerlijkheden, maar zelden komt het voor dat iemand van buiten de Bevelanden weet wat een ambachtsheerlijkheid is.

(Ambachts)heerlijkheden hebben echter circa 1000 jaar lang een centrale rol gespeeld in het leven van alledag. Als voorloper van de gemeente bestuurde de eigenaar van de heerlijkheid een gebied, hij sprak er recht, benoemde de lokale pastoor of predikant en hief er belasting. Die rechten zijn inmiddels bij wet afgeschaft, maar de nog resterende rechten maken nog steeds deel uit van het leven van vele bewoners van Zuid-Beveland.

Nu deze rechten niet meer zoals vroeger de grondeigenaren belasten, lenen zij zich er voor om zelfs tot lering en vermaakt te dienen. Daarmee vindt op een prettige manier kennisoverdracht plaats en kan een laatste restant uit het feodale tijdperk ook in de toekomst behouden blijven.

Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp
Toekomst voor historie

U doneert aan : Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Hoe veel wilt u doneren?
€10 €20 €30
Wilt u vaste donateur worden? Ik wil doneren
Hoe vaak wilt u de donatie laten plaats vinden? (inclusief deze donatie) *
Naam *
Achternaam *
E-mail *
Telefoonnummer
Adres
Eventuele opmerkingen
paypalstripe
Laden...